تجار ایرانی و واردکنندگان کالا از چین به ایران قبل از خرید محصولات و کالا از فروشندگان چینی ، خواهان بررسی نحوه ارسال کالای عمده وارداتی و استعلام قیمت حمل و ترخیص کالا به جهت محاسبه قیمت تمام شده و نهایی محصولشان هستند . 

کارشناسان شرکت پارس چاینا با توجه به موارد زیر پاسخگوی اعلام استعلام به واردکنندگان میباشند .

  • جنس و ماهیت کالا
  • روش های بین المللی حمل کالا 

             FBO : تحویل بار از فروشنده در بندر یا فرودگاه پس از انجام امور گمرکی و صرفا حمل فی ما بین دو گمرک را گویند .

FCA  :  تحویل بار از فروشنده در گمرک مبدا و انجام امور گمرکی + حمل کالا تا گمرک مقصد را گویند .

EXW : تحویل کالا از فروشنده از درب کارخانه و ارسال آن به گمرک مقصد گویند.

  • آیا محموله و کالا خطرناک است و حمل آن طی شرایط خاصی باید انجام شود . 
  • نوع حمل ( حمل هوایی ، حمل دریایی ، حمل زمینی)
  • واردات کالای عمده از چین به ایران
  • واردات خرده بار از چین به ایران
  • بررسی چگونگی ترخیص کالا از گمرک