ترخیص کالا

مراحل ترخیص کالا از گمرک

برآورد هزینه ترخیص کالاهای شما مشتریان عزیز
تعیین تعرفه و ارزش گمرکی کالا
ثبت سفارش یک روزه
اخذ مجوزهای لازم استاندارد، بهداشت، مخابرات و …. و صدور انواع گواهی نامه های بازرسی همچون COI و PSI
انجام تمام تشریفات ترخیص کالا که شامل تشریفات گمرکی وارداتی (گمرکات دریایی، زمینی و فرودگاهی) می باشد.